402. Remove K Digits -- javascript code


 • 0
  E
  /**
   * @param {string} num
   * @param {number} k
   * @return {string}
   */
  var removeKdigits = function(num, k) {
    var len = num.length;
    if(len==k){
      return "0";
    }
    var stack = [];
    var nums = num.split("");
    nums.forEach(function(item){
      item = parseInt(item);
    });
    var left = len - k;
    for(var i=0;i<left;i++){
      stack.push(nums[i]);
    }
    margin = 0;
    for(i=1;i<len;i++){
      cur = nums[i];
      range = len-i;
      if(range>=left){
        thestart = 0;
      }else{
        thestart = left-range;
      }
      var end = Math.min(i-margin,left);
      for(var j=thestart;j<end;j++){
        if(cur<stack[j]){
          stack[j] = cur;
          margin = i-j;
          break;
        }
      }
      for(var n=j+1,m=1;n<left;n++,m++){
        stack[n] = nums[i+m];
      }
      //console.log(stack);
    }
    var ret = stack.join("").replace(/^0{1,}/,"");
    return ret===""?"0":ret;
  };
  

Log in to reply
 

Looks like your connection to LeetCode Discuss was lost, please wait while we try to reconnect.